Production

selected

Land of meadows: a forgotten story

(Príbeh krajiny Lúk), 32′, 2020.

Danube Fantasy

(Hľadám Dunaj), 54′, 2020.

Souslik Pop and his family

(Syseľ Puko a jeho rodina), 2019.

I Live the Danube

(Žijem Dunajom), 52′, 2017.

Bratislava – a city surrounded by nature

(Bratislava – mesto uprostred prírody), 52′, 2016.

White Embrace

(Biele objatie), 52′, 2015.

Hooves in the Wind

(Vo vetre kopýt), 52′, 2014.

Return of Common Swift

(Návrat dažďovníkov), 30′, 2014.


upcomming

Albania – Land of Mystery

(Albánsko – Krajina tajomstva), 2022.

Mountain born

(Zrodení horami), 2022.

Laos, travel film

(Laos, cestopis), 2022.

Bee, Sand, Fish

(Brehula, včelárik, rybárik), 2022.