Awards

Land of meadows: a forgotten story (Príbeh krajiny Lúk), 32′, 2020

· Award of the Slovak Agriculture and Food Chamber for the Slovak Film, 37th International film festival Agrofilm 2021 (Cena Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory za slovenský film, 37. Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2021)

Danube Fantasy (Hľadám Dunaj), 54′, 2020

· 1st Place, Category Fresh water, The International Film Festival (IFF) Water, sea & the oceans 2021, Hluboká nad Vltavou, Czech rep. (1. miesto Kategorie sladká voda, MFF Voda, moře, oceány 2021, Hluboká nad Vltavou).

Souslik Pop and his family (Syseľ Puko a jeho rodina), 28′, 2019

· 1st Place, Prize of the Rector of Constantine the Philosopher University in Nitra, 36th International film festival Agrofilm 2020 (Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 36. Medzinárodnom filmovom festival Agrofilm 2020)

I Live the Danube (Žijem Dunajom), 52′, 2017

· 1st Place, Category Fresh water, The International Film Festival (IFF) Water, sea & the oceans 2020, Hluboká nad Vltavou, Czech rep. (1. miesto Kategorie sladká voda, MFF Voda, moře, oceány 2020, Hluboká nad Vltavou).
· 2nd Place, Carpathian Basin Film Review, Nature films – International Nature Film Festival Gödöllő 2019, Hungary (2. miesto, Prírodopisné filmy Karpatskej panvy – Medzinárodný filmový festival Gödöllő 2019, Maďarsko).
· IGRIC 2018 Creative bonus for film and television production for film direction. IGRIC are the oldest film awards in Slovakia. (Tvorivá prémia za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu za réžiu IGRIC 2018). IGRIC is the oldest movie award in Slovakia (IGRIC 2018 najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku).
· V4 PRIX for the best film from V4 countries – Mountains and City 2018 (V4 PRIX cena za najlepší film z krajín V4 – Hory a mesto 2018)
· 2nd Place, Wetland Videos – Public video contest: screening of nominated short videos, 9th European Ramsar Meeting, Olomouc 2018, Czech Republic (2. miesto, videosnímky o mokradiach – Verejná video súťaž: premietanie nominovaných krátkych videí, 9. Európske stretnutie Ramsar, Olomouc 2018)

Bratislava – a city surrounded by nature (Bratislava – mesto uprostred prírody), 52′, 2016

· Prize of the President of – 34th International film festival Agrofilm 2018 (Cenu prezidenta 34. medzinárodný festival Agrofilm 2018)
· V4 PRIX for the best film from V4 countries – Mountains and City 2017 (V4 PRIX cena za najlepší film z krajín V4 – Hory a mesto 2017)

White Embrace (Biele objatie), 52′, 2015

· Jury Award, National Geographic Česko – Snow film fest 2016 (Cena poroty – Snow film fest 2016)
· Jury Award – Adrenalin Film Festival Winter Edition 2015 (Cena poroty – Adrenalin Film Festival zimná edícia 2015)
· 2nd Place, Category B – International festival of outdoor films 2016 (2. miesto, kategória B – Mezinárodní festival outdoorových filmu 2016)

Hooves in the wind (Vo vetre kopýt), 26′, 2013

· V4 PRIX for the best film from V4 countries – Mountains and City 2014 (V4 PRIX cena za najlepší film z krajín V4 – Hory a mesto 2014)
· Prize of Lord Mayor of city Nitra on Festival Agrofest 2014 (Agrofest 2014 Cena primátora mesta Nitra)

Low Tatras – the heart of Slovakia (Nízke Tatry – srdce Slovenska), 26′, 2011

· Prize of Slovak Literary fond for the best Slovak film – Festival Mountains and City 2011 (Cena literárneho fondu za najlepší slovenský film – Festival hory a mesto 2011)

Feeling (Pocit), 30′, 2007

· 1. prize on Festival Mouintains and City 2007 (1. cena na festivale Hory a mesto 2007 za najlepší slovenský film)